Čo je to duchovné liečenie

                                                                     

Ľudia mávajú problémy zväčša kvôli tomu, že sú nespokojní. Nespokojnosť v nás často vytvára túžbu po naplnení prostredníctvom zdroja alebo objektu, ktorý sa nachádza mimo nás, a snažíme sa cez ne nastoliť vnútorný mier. Neustála túžba v nás vytvára negatívne sily, ktoré nám odčerpávajú našu prirodzenú fyzickú energiu, oberajú nás o jasné myslenie a cítenie. Postupná deštrukcia vedie k chorobe resp. k zhoršeniu ochorenia.

Prostredníctvom harmonizácie energetických čakrových centier sa môže znova nastoliť jasnosť vnímania, celistvosť, liečenie a vnútorný mier.

Láska oživuje celý náš život, obnovuje zdravie a povznáša nás duchovne, mentálne, emocionálne a fyzicky. Prijatím skutočnosti, že Božská Láska je liečiteľom v každom z nás, vieme vhodným usmernením vlastnej energie dosiahnuť hlboké liečenie.

 

Podstata duchovného liečenia Etherikos

Etherikos pochádza z gréckeho slova ether, ktoré znamená „jemnú/subtílnu energiu, ktorá riadi život/vládne životu“. Kos je názov miesta, kde sa narodil Hippokrates a kde sa nachádza jeho liečebná svätyňa zasvätená bohu Asklépiovi.

Zo spisov  gréckeho lekára Hippokrata a z moderného výskumu vyplýva, že energie a liečba idú ruka v ruke s naprávaním ducha, mysle, citov a tela. Vitalita predstavuje schopnosť zvládnuť aj tie najnepriaznivejšie ľudské stavy, spamätať sa z nich a individuálne rásť. Vitalita je však závislá na životnej energii. Každá liečba začína aktivovaním, očistením a opätovným vyvážením energetického tela.