Pochopenie Zorbu

TANEC ZORBU

Tančím a bolesť vtelená

do štipľavých slaných kropají

vyvstáva na mojej tvári.

 

Tančím a kryštály sĺz

drolia sa z letitého kameňa

mojich ramien.

 

Tančím bolesť lásky,

čo zmenila sa v zášť,

čo zmenila sa v ľahostajnosť.

 

Tančím strach zo samoty

a muky opustenosti.

 

Tančím a zlosť

v nespútaných riekach

voľne steká po mojich ramenác

Tančím sklamanie

z nesplnených túžob

a snov stokrát odložených.

 

Tančím a zadupávam

démonov do prachu pod nohami.

Mohutný vír ich odnáša preč.

 

Tančím a moje srdce i moja krv

sa náhle rozospievajú.

 

Tam kdesi, medzi slovami,

tam, kde slová strácajú svoj význam,

tančím a radosť JE...

 

 

 

Donna Overallová