Produkty - Knihy

Božské partnerstvo – žiť život lásky, oddanosti a energetickej prepojenosti

(Nicholas C. Demetry, M.D., A.B.I.H.M.)  - Božské partnerstvo skúma a odhaľuje energetickú dynamiku našich najbližších vzťahov. Vedomou snahou o uvoľnenie tejto energie a sily Božej lásky sa páry môžu účelne uzdraviť, dosiahnuť duchovnú transformáciu a zjednotenie na najvyššej úrovni spoločnej existencie. Moderná veda preveruje vzájomnú prepojenosť všetkého živého pomocou experimentov v oblasti kvantovej fyziky, biológie a psychológie. Téma holizmu /holistiky/ - celok je viac a pevnejšie prepletený než jeho „oddelené“ časti – bola nedávno spopularizovaná vo filme Avatar, ktorý obdivuhodne vykresľuje, ako život na planéte Pandora stojí na zjednocujúcom princípe lásky a vzájomného harmonického prepojenia. Jednoduchý, no hlboký odkaz, ktorý je podstatou Božského partnerstva – Je nás mnoho a predsa sme Jedným.

Apokalypsa míru – naději na budoucnost máme dnes

(Nicholas C. Demetry, M.D., Edwin L.Clonts, M.D.)  - autori v knihe ukazujú, ako môžeme pracovať s duchovnými silami na spoločnom vytváraní nového sveta. Apokalypsa míru sa zameriava na proces duchovnej premeny, ktorého cieľom je vyvolanie celkovej transformácie proroctva. Od tohto základu sa obracia ku koreňom západnej kultúry a k archetypu dvanástich Herkulových úloh. Poskytuje tak spolu s radom pomocných meditačných cvičení modernú mapu pre proces premeny. Kniha rovnako skúma mužskú a ženskú energiu, ktorá nám umožňuje tvoriť z vnútorného pokoja mysle, a zdôrazňuje významnú úlohu božského ženstva pri vzniku nového neba a novej zeme proroctva.

Cesta léčby a přeměny

(Nicholas C. Demetry & Edwin L. Clonts)  - kniha prináša praktické metódy liečenia, ktoré sa vzťahujúk doposiaľ málo pochopenej povahe človeka. Obaja autori tejto publikácie, ktorí sú nielen lekármi, ale aj liečiteľmi, dokázali pomenovať príčiny všeobecne rozšírenej emočnej bolesti a tráum. Vychádzajú pritom z novo pojatého učenia Ježiša Krista a zároveň čerpajú z názorov „Strovoloského mága“ Daskala – mystika, liečiteľa, umelca, vzdelanca a mysliteľa, ktorý väčšinu svojho života strávil na Cypre. Nájdete tu nové podnety pre vlastnú duchovnú cestu, cestu ku zdraviu a šťastiu, a hlavne poznáte radosť z Božskej lásky, ktorá je základom každého uzdravenia a naplnenia.