O nás

Dr. Nicholas Demetry

Dr. Nicholas Demetry je holistickým (holistická medicína – celostná) psychiatrom. Lekárske vzdelanie získal na Emory University School of Medicine. Po tom, čo získal svoj diplom z medicíny, pokračoval v štúdiách na Havajskej univerzite so špecializáciou v odbore všeobecná psychiatria a transkulturálne štúdie.

Bol žiakom niekoľkých duchovných učiteľov, liečiteľov a šamanov. Študoval aj u cyperského mystika a liečiteľa Dr. Stylianosa Atteshlisa, ktorý je známy pod menom Daskalos alebo Strovoloský mág.

Doktor Demetry je riaditeľom Etherikos – Medzinárodnej školy energetického liečenia a duchovného rozvoja so sídlom v Atlante, v štáte Georgia. Škola ponúka programy a kurzy v Spojených štátoch a vo viac ako 12-tich ďalších krajinách sveta. Zároveň je aj riaditeľom Inštitútu pre duševné zdravie – neziskovej organizácie, ktorá propaguje mier prostredníctvom duchovného zdravia a vzdelávania, a je aj zakladateľom Americkej rady holistickej medicíny. Dr. Demetry sa momentálne venuje súkromnej praxi v Atlante.

Dr. Demetry, aká bola vaša osobná cesta, ktorá vás priviedla k práci, ktorej sa venujete teraz? Čo vás priviedlo k práci s Daskalom, kresťanským mystikom a duchovným liečiteľom?

Môj záujem o duchovný svet začal na Havajskej univerzite štúdiom špeciálneho odboru všeobecná psychiatria a transkulturálne štúdie v rokoch 1976 – 1980. Počas tohto obdobia som mal možnosť zažiť aj duchovný zdravotný systém v rozvíjajúcom sa južnom Tichomorí v krajine Papua – Nová Guinea. Bol som svedkom tradičného šamanského liečenia a zoznámil som sa aj s vedeckým zdravotníckym systémom. Stalo sa, že tam, kde sa uplatňovaním západnej medicíny nepodarilo dosiahnuť pozitívnych výsledkov, sa stav niektorých ľudí liečených šamanmi zlepšil alebo sa aj uzdravili. Dozvedel som sa aj to, že depresia a úzkosť neexistovali v Papua Novej Guinei pred vznikom moderných miest a univerzít! Pozoroval som, že posúvanie postojov a systémov presvedčení vplyvom západnej kultúry a prebiehajúca modernizácia ovplyvňovali zdravie týchto ľudí a vznik nových chorôb. Preto som sa rozhodol venovať pozornosť zisťovaniu príčinných faktorov mentálneho zdravia a chorôb.

Od roku 1980 do roku 1990 som skúmal mnoho tradičných liečebných metód, vrátane akupunktúry, homeopatie, jogy, liečenia energiou, meditačných cvičení, čítania/skenovania čakier aj intuitívneho poradenstva. Niektoré z týchto metód som včlenil do svojej psychiatrickej a liečebnej praxe s veľmi dobrými výsledkami. Avšak stále vo mne narastala aktivita motivovaná potrebou objavovať samého seba ako duchovnú bytosť, aby som poznaním seba a vyššieho zmyslu svojho bytia pochopil účel a zmysel existencie ako takej. V roku 1990 ma moja duchovná púť doviedla k Dr. Stylianos Atteshlisovi, skôr známemu ako Daskalos. V Daskalovi som poznal ozajstnú ľudskú bytosť, človeka - v najvyššom zmysle slova, duchovnú bytosť prejavujúcu najvyššie cnosti, najmä pokoru a Božiu lásku vo svojom každodennom živote. Daskalos tým ako žil, stelesňoval život a učenie Ježiša Krista.

Toto hlboké mystické spojenie vo mne prebudilo pochopenie mojej vlastnej vnútornej podstaty a božskej lásky a súcitu, ktoré existujú v každom z nás. Prostredníctvom štúdia u Daskala som sa dozvedel, že každé liečenie má duchovnú podstatu a vždy sa má začať s láskou bez ohľadu na to, akú metódu alebo techniku človek používa. Súčasne ako môj vlastný vzťah k Božskej láske a vnútorný pokoj narastali, bol som vedený k vytvoreniu liečebného postupu nazývaného Etherikos terapia, ktorého cieľom je prebudenie vlastného Ducha a tým umožniť hlbšie liečenie.

 Postupne, povzbudzovaný svojimi priateľmi a samotným Daskalom, skúmal som podstatu toho, čo Daskalos pomenoval ako „elementály“ – negatívne emócie/myšlienkové formy - u mojich pacientov. Tieto elementály sa správajú ako „živé bytosti“, prví kresťania ich nazývali „démonmi“ a nachádzajú sa v našom éterickom energetickom poli našej osobnosti. Ich negatívny vplyv na našu životnú energiu vyvoláva u nás deštruktívne správanie a túžby. Ježiš Kristus sa v podobenstve o „nečistých duchoch“ zmieňuje o povahe negatívnych elementálov. Stal som sa svedkom toho, že očistením éterického energetického poľa človeka od negatívnych elementálov počas Etherikos procesu, došlo u mojich pacientov k hlbokému uzdraveniu a prebudeniu.

 Daskalos zdôrazňoval aj dôležitosť pôsobenia duchovných pomocníkov, anjelov a archanjelov - aspektov Ducha Svätého. Archanjeli vytvárajú a udržujú existenciu sveta na základe našich skúseností a obnovujú našu éterickú vitalitu a zdravie, liečia naše rany a pomáhajú nám rozvíjať veľa pozitívnych cností, vrátane lásky, mieru/pokoja, súcitu, pokory, odvahy, nádeje, vďačnosti a optimizmu. Archanjelské liečebné meditácie, ktoré vyučoval Daskalos, som si osvojil pri svojej výučbe ako súčasť sebauzdravovania a spojenia sa s vnútorným Svetlom, Láskou a s pokojom Ducha Svätého.

 

Čo je obsahom tréningu, aké vedomosti zdieľate s ľuďmi, s ktorými spolupracujete, aké vedomosti im odovzdávate?

Centrum Etherikos ponúka nový trojročný dynamický program duchovného liečenia, transpersonálnej psychológie a celostnej medicíny. Program je vhodný jednak pre začínajúcich študentov, pre ľudí, ktorí túžia po vlastnom uzdravení, ako aj pre tých skúsenejších, ktorí sa môžu naučiť metódy liečenia tela, srdca, mysle a duše. Ústredným duchom/myšlienkou Etherikos programu je presvedčenie, že tí, ktorí hľadajú skutočné uzdravenie, ho nájdu cez lásku a prebudené srdce. Semináre sa konajú raz za 6 mesiacov počas troch rokov a zahŕňajú mnoho tém, vrátane: teória a prax duchovného liečenia, liečenie archanjelskými energiami, pochopenie a transformácia vašej osobnosti prostredníctvom enneagramu, vyčistenie éterického energetického tela a čakier od negatívnych elementálov, vplyv predchádzajúcich generácií, liečenie zdedených tráum, transformácia vlastného pocitu viny, smútku, strachu, hnevu do vyššieho vedomia Lásky a pokoja, prebúdzanie vnútorného liečiteľa a majstra vyššieho vedomia.

Vzdelávací program je navrhnutý tak, aby študenti absolvovali počas liečenia tri hlavné kroky v rozvoji ich vyššieho vedomia a prebudenia svojho vnútorného Svetla pravdy. Prvý krokom je zameranie sa na čistenie osobnosti a ega, ktoré sa identifikuje s falošnými presvedčeniami a životnými príbehmi, ktoré podporujú negatívne elementály a vyvolávajú tak sebadeštruktívne správanie. Druhým krokom je pokračovanie v procese čistenia cez duchovné prebudenie rozvíjaním cností, a hlbšie prepojenie s Duchom Svätým prostredníctvom vnútorného Svetla. Tretím krokom je odovzdanie sa Božej láske, pravde a skutočnému účelu každodenného života s radosťou, súcitom, vďačnosťou a obetavosťou, žijúc v duchovnej slobode a mieri.

Mojím cieľom je pomáhať ľuďom prebudiť svoje pravé Ja a prežívať život s Láskou a v mieri. Naša Zem sa momentálne nachádza v procese významnej planetárnej transformácie. Neistoty každodenného života, hrozba terorizmu a fanatizmu, apokalyptického myslenia a globálneho ekonomického kolapsu narúšajú vnútorný mier a duchovný život. Ak chceme oživiť nádej, vieru a radosť, potrebujeme v sebe obnoviť hlboké duchovné prijatie, Lásku a vnútorný pokoj. Až vtedy môže dôjsť k obnove tela, mysle, srdca a duše, čo umožní spirituálne liečenie osobnosti a následne môže dôjsť aj k planetárnej transformácii! Každý jedinec, ktorý pracuje na vlastnom duchovnom liečení, môže ovplyvniť, a aj ovplyvní budúcnosť našej planéty. Voľba je na nás!

Čo môžete očakávať, že sa naučíte počas troch rokov tréningu ?

Naučíte sa:

• Uvedomiť si energetické polia vlastné, iných ľudí, Zeme, a uvedomiť si aj ako zmeny energií tela majú za následok zmeny vedomia.

• Rozvíjať vnútorný mier.

• Hlbšie pochopiť lásku, súcit a empatiu.

• Prijať seba samého a ostatných.

• Zachovať neutralitu pri riešení konfliktov.

• Rozvíjať ochotu k pozitívnym zmenám.

• Nadobudnúť odvahu čeliť neistej budúcnosti.

• Osvojiť si komunikačné zručnosti pre zvládnutie globálnych zmien.

• Naladiť sa na rozvoj jednotnej vízie ako spravovať našu planétu.

• Objavovať nové centrá energie v rámci podpory jemného prechodu do rodiacej sa paradigmy globálneho duchovného prebudenia.

• Osvojiť si metódy liečenia seba samých a aj ostatných ľudí.

• Osvojiť si meditačné techniky umožňujúce kontakt s anjelskými a archanjelskými pomocníkmi.

• Naučiť sa aplikovať duchovné princípy pre prejavenie hojnosti.

• Rozvíjať duchovnú slobodu a nasmerovať službu pre globálnu transformáciu.

• Osvojiť si/spoznať nástroje k rozvoju liečebnej praxe pre pomoc druhým.

• Objaviť svojho vnútorného liečiteľa, majstrov učiteľov.

MÁRIA C. DEMETRY

Duchovná učiteľka, poradkyňa, liečiteľka, šamanka. Niekoľko rokov študovala a pracovala v Brazílii so Zulma Reyo,  a s MUDr. Nicholasom Demetrym v USA a v Európe. Na Cypre absolvovala štúdium a meditácie Dr. Stylianos Atteshlis, viac známeho pod menom „Daskalos“ či „Strovoloský mág“. V Nemecku študovala "Systém rodinných konštelácií od Bert Hellinger" s profesorom Joachimom Viergge. U svojich učiteľov si osvojila mnoho liečebných techník a postupne si vyvinula svoju vlastnú liečebnú metódu.

Mária vám umožní, prostredníctvom svojej práce,  uzdraviť sa aj tým, že vám pomôže porozumieť vašim osobným životným traumám, skrz ktoré ste si zablokovali energie vo svojom mentálnom, emocionálnom a fyzickom tele, čím ste stratili spojenie so svojím skutočným JA. Mária hovorí a učí o tom, že ak savydáme na cestu objavovania našej duše, tak naša duša – naše skutočné JA - nám pomôže rozvinúť a objaviť v sebe všetky naše talenty a schopnosti, a tiež nám pomôže plne si zhmotniť podporu pre naše životné poslanie tu na Zemi.

So svojím manželom MUDr. Nicholasom Demetrym praktizuje individuálne liečenia, prednášky a semináre v USA a v Európe.

Spolu vybudovali aj medzinárodnú školu zameranú na osobný rozvoj a liečenie ETHERIKOS - International School of Healing and Spiritual Development, kde sa študenti môžu naučiť techniky na uzdravenie samých seba, prípadne sa naučia pomáhať uzdraviť sa ľuďom okolo seba, pomôžu im porozumieť sebe samému ako celistvej bytosti – uvedomiť si, kým sme, ako súčasť vesmíru.

Mária C. Demetry sa po mnoho rokov špecializovala na pomoc ženám a deťom, pomáhala im uvoľniť a prekonať ich životné traumy.

Učí matky, staré mamy a mladé páry, ako vytvoriť láskyplné a pokojné prostredie pre seba a svoje deti, v ktorom sa môžu harmonicky rozvíjať a rásť.

 

O emocionálnej bolesti, mystických zážitkoch a pôsobivej sile viery

Tvrdí, že príčinou ľudského utrpenia je honba za radosťami z vonku a nedostatok vhľadu do vnútra. Viera má podľa neho nesmierne liečivú silu a má za to, že každý sa môže vyliečiť sám – ak sa otvorí Láske. Iba vnútorným prebudením sa môže Láska realizovať, nedá sa kúpiť, chytiť a ani naučiť. Holistický psychiater Dr. Nicholas C. Demetry, MD k nám až z Ameriky zavítal na Slovensko a my sme sa ho opýtali, ako získať späť stratené šťastie.


Vitarián: Pán Demetry, ste uznávaný holistický psychiater – nielen v Amerike, odkiaľ pochádzate, ale aj inde vo svete, kde je známa skôr vaša duchovná škola Etherikos. Holistický psychiater – čo si máme pod týmto netradičným spojením predstaviť?

Demetry: Termín „holos“ pochádza z gréckeho slova, ktoré znamená „obsahujúci celok“ – holistický lekár teda nazerá na pacienta ako na celok, skúma všetky aspekty jeho života, od fyzického zdravia, cez stravovanie, myšlienky a postoje, až po prostredie, z ktorého pochádza a duchovné hodnoty, aké vyznáva. V holistickej medicíne všetko so všetkým súvisí, a preto si je vhodné zistiť o pacientovi čo najviac informácii z každej oblasti.

Vitarián: Rozumiem, vy však ako psychiater liečite najmä emocionálnu bolesť, je otázka stravovania relevantná aj pre problémy s duševným zdravím?

Demetry: Nesmierne. Dnes už predsa vieme, že cukor môže spôsobiť náladovosť či únavu, nadmerné konzumovanie alkoholu zase agresívne a impulzívne správanie. Psychiku ovplyvňuje aj to, ako sa v noci vyspíme, veď zlý spánok môže vyvolať výpadky pamäte, čo na človeka opäť pôsobí stresujúco, a toto môže vyústiť dokonca do depresie.

Vitarián: Zaujímavé. Čo však znamená, keď u pacienta pozorujete prostredie, z ktorého pochádza?

Demetry: Prostredie mi veľa napovie o tom, akým traumám musel byť človek vystavený ako dieťa. Čo spôsobilo možné frustrácie v detstve, môže prinášať pocit smútku aj v dospelosti. Tak napríklad veľmi dôležitá otázka je rodičovstvo: mali sme dobrých rodičov? Vyjadrovali nám lásku? Nebáli sa nás objať či pohladiť? Nedostatok fyzického kontaktu vie na dieťati zanechať veľké stopy. Ale dôležité sú aj oveľa bežnejšie veci, ako je aj komunikácia v rodine samotná. Veľakrát sa stretávam v rodinách s nedbalou, ba až urážlivou komunikáciou a toto samozrejme takisto vytvára dysfunkčné vzorce, ktoré si dieťa berie do dospelosti. V niektorých rodinách sa dokonca pestuje veľmi pesimistický náhľad na život, a tak niet sa čo čudovať, že dieťa v dospelom veku ťažko prijíma a zvláda životné zmeny.

Vitarián: Áno, vzorce správania si asi každý odnášame z prostredia, z ktorého pochádzame. Ako je to s duchovnou stránkou života? Na čo kladiete najväčší dôraz?

Demetry: Veľa vecí ohľadom duchovna bolo už vedecky dokázaných. Dnes už napríklad vieme, že veriaci ľudia sa zotavujú z množstva ochorení rýchlejšie. Viera má obrovskú silu, vie navrátiť človeku pôdu pod nohami a uzdraviť jeho životný postoj, ktorý je v chorobe často negatívny.

Vitarián: No dobre, predsa len vzhľadom na duchovno narážam viac na vašu prácu, ktorú vás naučil kresťanský mystik, teológ a cyperský mág – Daskalos. Hovorí sa o ňom, že bol od malička jasnovidný, vedel dematerializovať predmety a najmä – vo veľkom liečil ľudí. Vy ste sa od neho veľa naučili – aj veci, ktoré by dnes klasická medicína uznala len veľmi ťažko.

Demetry: Klasická medicína sa v mojich očiach s duchovným liečením dokonalo dopĺňa. Napríklad pri depresii je občas vhodné začať s medikamentóznou liečbou – aby sme spolu s pacientom získali akési uvoľnenie,  priestor na to, aby sme mohli nahliadnuť do boľavého vnútra a konfrontovať sa so skutočnou príčinou ťažkostí. Klasická medicína tu však veľakrát končí, akoby zredukovala život človeka na jeho biochemické procesy v hlave. To sa predsa nedá, príčina emocionálnej bolesti je oveľa hlbšia, a treba ju vypátrať. Daskalos práve v tejto oblasti rozšíril moje obzory, naučil ma rozpoznávať obmedzujúce myšlienkové vzorce, ktoré sú skutočným zdrojom ľudského utrpenia, uchopiť ich a znova spojiť s liečivou silou Ducha Svätého. Myslím si, že u trpiacich je nesmierne dôležité navrátiť im sebadôveru, odovzdať zodpovednosť za ich život opäť do vlastných rúk, jedná sa teda predovšetkým o proces, kedy jednotlivec spoznáva a lieči sám seba.

Vitarián: Vaše psychiatrické vzdelanie je však klasické, študovali ste medicínu na univerzite v Atlante. Kedy ste sa rozhodli, že do svojej praxe zapojíte holistický prístup?

Demetry: Lámalo sa to u mňa postupe, vplyvom rôznych skúseností. Prvá bola, keď som bol po štúdiu vyslaný na tréning do Papua Novej Guiney. Vyhodili ma z džípu niekde uprostred doby kamennej, kde ľudia rozprávali viac ako štyristo jazykmi a veľakrát praktizovali kanibalizmus. Mal som v ruke len kufrík s liekmi a mojím poslaním bolo, ísť do častí, kde ľudia potrebovali psychiatrickú pomoc. Keď som do tejto oblasti prišiel, na prvý pohľad sa zdalo, že psychicky chorí sú úplne všetci – počuli hlasy a rozprávali sa s nimi. Na druhý pohľad bolo zrejmé, že jednu skupinu tvoria trpiaci v dezilúzii a druhú ľudoví liečitelia, ktorí boli v komunite uctievaní, lebo boli v kontakte s vyššou múdrosťou. Zaujímavým faktom bolo to, že tradičná medicínska liečba u mnohých zabrala až potom, ako sa nechali liečiť u šamana. Vtedy som pochopil nesmiernu silu viery – ale aj empatie a súcitu, ktoré sprevádzali šamanské liečenie. Druhá skúsenosť bola rovnako silná. Keď som sa z Guiney vrátil späť do psychiatrickej nemocnice, mal som počas jednej nočnej služby nezvyčajný zážitok. Vstal som neskoro v noci  a keď som sa postavil a obzrel späť na posteľ, šokovaný som zistil, že vidím svoje spiace telo na posteli. V takomto stave som vyšiel z izby a prechádzal sa po nemocnici. To, čo som videl, bolo úžasné – videl som turbulentné myšlienkové schémy v okolí pacientov, počul ich ťažké a negatívne postoje, videl som fyzicky zhmotnenú myseľ, ktorá ďaleko presahovala ľudský mozog.


Videl som, že je len akýmsi plátnom, kde sa neustále prehrávajú zakorenené schémy, spomienky a presvedčenia, videl som aurické pole a aj svetlo, ktoré vychádzalo z tiel ľudí. Vedel som, že sa ako psychiater dotýkam len špičky ľadovca a že problémy mojich pacientov majú korene oveľa hlbšie.

Vitarián: Musím povedať, že z týchto slov naozaj prechádza po chrbte mráz. Keď ste teda celé tie roky študovali, boli ste na Hawai, študovali šamanské liečiteľstvo, boli ste žiakom Daskala, ako by ste dnes, so všetkými týmito vedomosťami, pomenovali možné príčiny depresie a úzkostí, ktoré dnes trápia ľudí na celom svete?

Demetry: Príčiny sú rôzne. Dal by som im však spoločného menovateľa – ľudia hľadajú šťastie a spokojnosť v naplnení akýchsi spoločenských očakávaní, hľadajú mier mimo seba a nie vo vnútri. Môžeme dokonca povedať, že si svoj dom stavajú na piesku, pretože príde jedno zlyhanie, kríza, nešťastie a celá ich spokojnosť sa zrúti. Takéto naháňanie krátkodobých radostí sa mení na únavný kolotoč, stávame sa závislými na veciach, ľuďoch a situáciách, ktoré sú však len nevhodnou náhradou toho, čo skutočne hľadáme a to je, nech to znie akokoľvek pateticky, Božia láska.

Vitarián: Pán Demetry, viem, že asi otvorím trochu nepríjemnú tému, ale zaujíma ma: v našich končinách sa ezoterike a holistickému prístupu liečby príliš neverí, cirkev si myslí, že liečitelia ako vy pracujú so zlými silami.

Demetry: Študoval som život Ježiša Krista a pozerám sa naňho nielen ako na Božieho Syna, ale taktiež na nesmierne inšpiratívneho učiteľa a obrovského liečiteľa, ktorý liečil nielen fyzické ale aj psychické choroby. To, čo Daskalos nazval negatívne elementály, a teda myšlienkové vzorce, ktoré naberajú z istej perspektívy fyzickú hmotu a majú na nás neblahý vplyv, pomenoval Kristus ako „nečistého ducha“. Myslím si, že teda neprichádzame s ničím novým alebo odlišným od toho, čo hlásal Kristus. Okrem toho, ani samotnému Kristovi veľmi počas jeho doby neverili, obvinili ho z herézy. Chápem, že ľudia majú rešpekt pred rôznymi guruami,  ja sám nemám rád vyjadrenia guruov ako „viem liečiť druhých“. Viem, že  moc liečiť má len Duch Svätý a tak tomu vždy bolo a bude. Čo viac k tomu dodať? Vedeli ste, že holistický lekár bol aj sám Hippokrates?

Vitarián: Naozaj?

Demetry: Samozrejme! Liečil ľudí celistvo - v liečebnej rezervácii, ktorá sa volala Asclepeion podstupovali pacienti očistu tela, aj duše – museli sa resocializovať, zhovárať sa s kňazom a ten im navrhol rôzne vizualizačné techniky na uzdravenie. Mali meditovať a rozjímať a občas sa stalo, že sa pacientovi prisnil lucidný sen (pozn. sen, pri ktorom je človek vedomý stavu snenia), v ktorom získaval liečenie. Toto bola liečba poslaná priamo pacientovej duši, jeho duchovným potrebám.

Vitarián: Pán Demetry, v marci prichádzate už niekoľký rok na Slovensku viesť svoje semináre, kde majú jednotlivci možnosť nahliadnuť hlbšie do svojho vnútra a pomôcť si cítiť sa lepšie. Vaša duchovná škola Etherikos má na Slovensku silnú základňu. Čo sa vám na Slovákoch páči najviac?

Demetry: Obdivujem u nich silu a odvahu, akou sa vzopreli komunizmu. Slováci sú srdeční, otvorení a napriek všetkým zlým skúsenostiam majú úprimný záujem o duchovno. Na strane druhej vnímam aj utrpenie Slovákov. Často sa tu stretávam s nedostatkom sebahodnoty, problémami s alkoholizmom, depresiou a problémami v rodinách. Postupne však na tom už roky pracujeme a ja sa na Slovákov v marci zase nesmierne teším.

Vitarián: Ďakujem za rozhovor. Tešíme sa na návštevu!

od KATARÍNA MIKULOVÁ 1. február 2015

Článok nereprezentuje lekárske, alebo iné zdravotnícke postupy a názory.