O nás

doktor Nicholas C. Demetry, M.D.

je holistický psychiater, liečiteľ a učiteľ. Už viac ako 30 rokov študuje a učí o význame spirituality pre duševné zdravie a osobnú pohodu. Po ukončení štúdia medicíny na Emory University School of Medicine v Atlante v USA, pokračoval v štúdiu transkulturálnej psychiatrie a duševného zdravia na University of Hawaii. Jeho záujem o cestovanie,  transkulturálne liečiteľské praktiky a učenia duchovnej múdrosti ho priviedli  k práci v zdravotníctve v Papue Novej Guinei v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, kde mal možnosť pozorovať tradičné šamanské liečenie i západnú, vedeckú medicínu bok po boku.

Odhodlaný nájsť hlbšie príčiny duševného zdravia a chorôb doktor Demetry skúmal mnohé duchovné praktiky a  liečebné metódy vrátane homeopatie, jogy, meditácie, liečenia energiou a práce s čakrami. Vnútorná túžba spoznať seba samého, vyšší zmysel svojho bytia i existencie ako takej ho priviedla k Dr. Stylianovi Atteshlisovi, cyperskému mystikovi, psychológovi a liečiteľovi známemu skôr ako Daskalos alebo Strovoloský mág.  Ten mu ukázal, ako pochopenie spirituality môže podporiť uzdravenie.  Doktor Demetry vedie súkromnú prax v Atlante a tiež medzinárodnú školu energetického liečenia a duchovného učenia Etherikos International School of Energy Healing and Spiritual Studies, ktorá ponúka vzdelávacie programy a kurzy po celom svete.

Doktor Demetry už v mladom veku dospel k poznaniu, že na to, aby sme v tomto zložitom modernom svete nielen prežívali, ale skutočne prosperovali, potrebujeme mať zdravé spojenie  s transcendentnom, s tým, čo leží za hranicou nášho rozumového a zmyslového vnímania.  Byť schopný vidieť a zažívať seba samého v kontexte života ako takého prostredníctvom vyššieho stavu vedomia. V dejinách ľudstva sa človek prepájal s transcendentnom rôznymi spôsobmi.  Napríklad prostredníctvom extatického tanca, inšpiratívnej hudby a umenia, hlbokej meditácie a modlitby, lucidných snov, psychoaktívnych látok z rastlín, rituálov liečenia a prostredníctvom inšpirácie a transcendentálnych stavov vznikajúcich pri zážitku nesebeckej lásky, súcitu a láskavosti v službe druhým.

Transcendencia je prirodzenou funkciou ľudskej psychiky, ktorá je v súčasnosti nesmierne potrebná, aby prebudila v ľuďoch vedomie jednoty, jednej ľudskej rodiny,  bez ohľadu na rasový pôvod, ekonomické postavenie, náboženstvo či pohlavie. Transcendencia môže priviesť ľudstvo k uvedomeniu si, že hoci sme mnohí, sme jedným, že všetci sme súčasťou jednej veľkej ľudskej rodiny. Pochopenie a zážitok transcendencie je kľúčom k uzdraveniu psychiky a Duše na najhlbších úrovniach. Carl Jung, často považovaný za jedného z otcov duchovnej psychológie, v jednom zo svojich listov napísal:
„Hlavným záujmom mojej práce nie je liečba neurózy, ale skôr spojenie s božským, posvätným, duchovným. Pretože práve toto spojenie je skutočnou terapiou a pokiaľ ho získate, oslobodíte sa od prekliatia patológie. Dokonca aj samotná choroba nadobudne  božský, posvätný, duchovný charakter.“ C.G. Jung, Listy 1,  strana 37.

Doktor Demetry je spoluautorom knihy Cesta léčby a prěměny, Eugenika 2005 (v origináli Awakening Love, Blue Dolphin Press), ktorá prepája kolektívnu náboženskú filozofiu, individuálne duchovné skúsenosti a modernú psychológiu ako prostriedky duchovného liečenia. Jeho druhá kniha Božské partnerstvo, Pagoda 2012 (v orig. Divine Partnership, Etherikos Press ) skúma energetickú dynamiku vzťahov a ukazuje ako sila Božej lásky môže uzdraviť a duchovne transformovať nielen jednotlivca ale aj samotný partnerský vzťah. Kniha prináša množstvo techník pre páry, ktoré chcú obnoviť lásku a harmóniu vo svojom zväzku. Tretia kniha Skrytý význam Zjavenia, zväzok 1 a 2,  Pagoda 2016, 2020 (v orig. Hidden Code of Revelation, Etherikos Press) je bohatou tapisériou úzko súvisiacich tém, ktoré odhaľujú nesmiernu archetypálnu moc mystickej vízie svätého Jána a duchovnú cestu transformácie ľudstva.

 

MARIA C. DEMETRY

Duchovná učiteľka, poradkyňa, liečiteľka, šamanka. Niekoľko rokov študovala a pracovala v Brazílii so Zulma Reyo,  a s doktorom Nicholasom Demetrym v USA a v Európe. Na Cypre absolvovala štúdium a meditácie u Dr. Styliana Atteshlisa, viac známeho pod menom "Daskalos" či "Strovoloský mág". V Nemecku študovala "Systém rodinných konštelácií od Berta Hellingera" s profesorom Joachimom Viergge. U svojich učiteľov si osvojila mnoho liečebných techník a postupne si vyvinula svoju vlastnú liečebnú metódu.

Svojim klientom pomáha porozumieť ich osobným životným traumám, skrz ktoré si zablokovali prúdenie energie vo svojom mentálnom, emocionálnom a fyzickom tele, čím stratili spojenie so svojím skutočným JA. Mária C. Demetry hovorí a učí o tom, že ak sa vydáme na cestu objavovania našej duše, tak naša duša – naše skutočné JA - nám pomôže rozvinúť a objaviť v sebe všetky naše talenty a schopnosti, a tiež nám pomôže plne si zhmotniť podporu pre naše životné poslanie tu na Zemi.

So svojím manželom doktorom Nicholasom Demetrym praktizuje individuálne liečenia, prednášky a semináre v USA a v Európe. Spolu vybudovali aj medzinárodnú školu zameranú na osobný rozvoj a liečenie ETHERIKOS - International School of Healing and Spiritual Studies, kde sa študenti môžu naučiť techniky na uzdravenie samých seba, prípadne sa naučia pomáhať uzdraviť sa ľuďom vo svojom okolí, pomôžu im porozumieť sebe samému ako celistvej bytosti, uvedomiť si, kým naozaj sú.

Mária C. Demetry sa po mnoho rokov špecializovala na pomoc ženám a deťom, pomáhala im uvoľniť a prekonať ich životné traumy. Učí matky, staré mamy a mladé páry, ako vytvoriť láskyplné a pokojné prostredie pre seba a svoje deti, v ktorom sa môžu harmonicky rozvíjať a rásť.