Najbližšie akcie

Kurzy - podnadpis

LEVIA BRÁNA

Meditácia na aktivácie energií transformácie, liečenia a vzostupu vedomia pod vedením doktora Nicka Demetryho

KDE?

ONLINE cez ZOOM

KEDY?

7.8.2023 

20:00-21:30

Cena: 12 EUR €

Prihláška