Meditácia

Meditácie na prebudenie lásky

Odporúčame, aby ste tieto meditácie prevádzali ráno pri prebudení alebo večer pred spaním. Najlepšie výsledky sme zistili u ľudí, ktorí každej meditácii venovali dlhší časový úsek, najmenej týždeň (odporúčanie je smerované najmä pre meditácie na liečbu čakier – viď kniha Cesta léčby a přeměny), resp. ich opakujú tak často, pokiaľ celkom nedosiahnu Kristovo svetlo. Meditovať môžete aj skupinovo. Neznepokojujte sa, ak pre vás bude v niektorých častiach obtiažne zotrvať v meditačnom procese. Liečba bude trvať tak dlho, ako sami budete chcieť. Akonáhle vstúpite do liečebných chrámov, povedie vás možno aj iná cesta, ako je v našich pokynoch. Pokiaľ áno, vážte si túto skúsenosť.

Prajeme vám veľa úspechov na vašej ceste domov!

 

Prvá meditácia: /str. 147 Cesta léčby a přeměny/

Základná každodenná meditácia pre vyrovnanosť

 

1. Pohodlne sa usaďte, zatvorte oči, zhlboka dýchajte a uvoľnite sa.

2. Predstavte si bielu svetelnú guľu pri svojich chodidlách. Dýchajte a vnímajte, že sa svetlo pohybuje smerom hore, preniká do vašich nôh, stehien a bokov. Pokračujete v dýchaní, pričom cítite, že je svetlo stále jasnejšie a jasnejšie. Preciťujete ako postupuje do panvovej oblasti, brucha, hrude a srdca. Prechádza cez ramená, do rúk a prstov. Cítite a vnímate, ako sa svetlo šíri do krku, hlavy a tváre.

3. Pozrite na svoje uzdravujúce sa, žiarivé ruky a na zem pred sebou. Vytvorte z bieleho svetla kotúč, ktorý bude niekoľkokrát väčší, ako ste vy, a postavte na ňom biely svetelný chrám s kupolou. To je váš chrám liečenia pre vytvorenie rovnováhy medzi vašou energiou a tromi stránkami tela – telesnou, duševnou a citovou.

4. Vkročte do chrámu a dôjdite doprostred. Keď sa pozriete na zem, uvidíte, že stojíte uprostred rovnoramenného kríža.

5. Po vašej pravej strane plápolá plameň červeného svetla predstavujúci oheň, teplo, metabolizmus a liečivú silu pre telo a vôľu. Vdychujte plamene červeného svetla a požiadajte o posilnenie vôle na životnej ceste.

6. Pomaly sa zamerajte na svoju ľavú stranu, kde vidíte plameň fialového svetla predstavujúci vzduch a liečivú silu pre myseľ. Vdýchnite plamene fialového svetla a požiadajte o čistú myseľ, harmóniu myšlienok a poriadok pre svoju životnú púť.

7. Teraz venujte pozornosť priestoru za sebou. Cítite a vidíte krásny modrý plameň liečivého svetla, ktorý k vám preniká zozadu, a ktorý vdychujete. Plameň modrého svetla znázorňuje vodu a je liečivou silou pre citovú stránku. Vdychujte modré plamene a žiadajte o očistenie citov a srdca, o radosť a odvahu pre svoju cestu životom.

8. Pozvoľna upriamte pozornosť priamo pred seba a uvidíte, ako k vám prúdi plameň striebrobieleho svetla, ako symbolizuje silu zjednotenia, rovnováhy, súladu a vyrovnanosti všetkých troch stránok vášho tela. Vdýchnite tieto plamene striebrobieleho svetla a požiadajte, aby vás harmónia a pokoj sprevádzali celou vašou životnou púťou.

9. Pomaly dýchajte a znova zamerajte pozornosť na svoje telo. Máte pocit, ako by ste sa vrátili z cesty so svetlom. Uctite si svoje vnútorné svetlo a poďakujte za liečenie, ktorého sa vám dostalo. Žiariacimi rukami rozptýľte chrám svetla, ktorý ste si vytvorili a pomaly sa vracajte do prítomnosti. Pozvoľna otvorte oči. Ste pripravení prijať svoje denné požehnanie.

 

Základná každodenná meditácia pre obnovenie duchovného spojenia

 

1. Pohodlne sa usaďte, zatvorte oči, zhlboka dýchajte a uvoľnite sa.

2. Predstavte si bielu svetelnú guľu pri svojich chodidlách. Dýchajte a vnímajte, ako sa svetlo pohybuje smerom hore, prechádza do vašich nôh, stehien a bokov. Pokračujete v dýchaní, pričom preciťujete, že je svetlo stále jasnejšie a jasnejšie. Vnímate, ako svetlo postupuje do panvovej oblasti, brucha, hrude a srdca. Pohybuje sa cez ramená do rúk a do prstov. Cítite a vnímate, ako sa svetlo šíri do hrdla, hlavy a tváre.

3. Predstavte si pred sebou lesnú cestičku zo zlatého svetla.

4. Idete po tejto cestičke, až sa dostanete k bráne vedúcej do krásnej záhrady.

5. Na bráne sa nachádza zlatočervená šesťcípa hviezda s krížom uprostred.

6. Položte ruky na symbol a požiadajte, aby liečivá sila prebudila vaše srdce k láske.

7. Prejdite bránou do krásnej záhrady plnej ruží. Pokochajte sa jej krásou a harmóniou. Vnímajte láskyplné prejavy prírody a tešte sa z nich.

8. V záhrade nájdete plameň zlatého svetla v tvare slnka. Pristúpte k tomuto svetlu. V jeho strede sa zjaví vnútorný Kristus v žiariacom zlatom rúchu.

9. Podídite k nemu. Vezmite ho za ruky a pozrite mu do očí. Spojte sa s jeho božskou láskou a pokorou. Počúvajte ho, ako hovorí: „Vojdi do môjho srdca, môj milovaný.“

10. Vstúpte do jeho žiariaceho svetelného tela a dívajte sa jeho očami.

11. Počujete ho, ako hovorí: „Moje svetlo je tvojím svetlom, moje telo je tvojím telom, silným a činorodým, moje oči sú tvojimi očami, ktoré vidia pravdu, moje srdce je tvojím láskyplným srdcom, moje ruky sú tvojimi liečivými rukami.“

12. Teraz vytvorte svojimi dlaňami zlatú svetelnú guľu, ktorá sa každým vaším vdýchnutím zjasňuje. Do tejto zlatej svetelnej gule umiestnite niekoho, kto potrebuje vašu lásku. Dívajte sa na neho Kristovými očami a milujte ho Kristovou láskou. Predstavte si dokonalosť fyzickej, emocionálnej a mentálnej stránky jeho tela. Požiadajte, aby až k nemu prúdila liečivá láska a pôsobila pre jeho najvyššie dobro, jeho rast a duchovný, mentálny, emocionálny a fyzický rozvoj.

13. Vytvorte ďalšiu guľu zo zlatého svetla okolo seba. Vnímate a preciťujete tú istú Kristovu lásku ako predtým a dokonalosť fyzickej, emocionálnej a mentálnej stránky svojho tela. Požiadajte, aby sa vás dotkla liečivá láska a pôsobila pre najvyššie dobro všetkých troch stránok vášho tela. Pojmite svetelnú guľu do svojho srdca.

14. Vráťte sa späť ružovou záhradou a prejdite bránou von. Poďakujte sa za liečenie, ktorým ste boli obdarovaní. Vážte si Kristovu prítomnosť v sebe a vo všetkých ľudských bytostiach. Pomaličky zamerajte pozornosť na svoje telo, zľahka otvorte oči a vráťte sa z liečivej meditačnej cesty.

Druhá meditácia /str.149 Cesta léčby a přeměny/